Contact Us
More info
Our instagram
alt
alt

@berserk

17 Hours ago

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

alt
alt

@berserk

17 Hours ago

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

alt
alt

@berserk

17 Hours ago

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

REZIME

Radno iskustvo

April 2015 | Načelnik Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju, Univerzitetska Bolnica Klinički Centar Banja Luka, RS, BiH

Novembar 2012 - 2015 | Klinika za plastično rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, Univerzitetski Klinički Centar Banja Luka, RS, BiH Uspješno obavlja operativne procedure u svim oblastima plastične, rekonstruktivne hirurgije i hirurgije šake. U radu primjenjuje nove operativne tehnike, posebno sa osvrtom na rekonstruktivne hirurgije dojke

Oktobar 2012 | Diploma sa licencom –specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, Klinika za plastično rekonstruktivnu hirurgiju, UKC Banja Luka Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, RS, BiH

Februar 2012 – Septembar 2012 | Klinika za plastičnu, rekonstrutivnu hirurgije i opekotine, Vojno Medicinska Akademija, VMA Beograd, Srbija Klinički trening te aktivno participira u rekonstruktivnim operacijama, mikrohirurškim operacijama te operacijama iz oblasti kongenitalnih anomalija.

Septembar 2010 – Januar 2012 | Klinika za plastičnu, rekonstruktivne hirurgije i opekotine, Klinički Centar Banja Luka, RS, BiH Klinički trening te aktivno ucestvuje u prakičnom radu i operativnim zahvatima iz oblasti rekonstruktivne hirurgije i hirurgije šake.

Februar 2010 – Avgust 2010 | Klinika za plastičnu i rekonstruktivne hirurgiju, Evropski onkološki institute, IEO Milano Italija Klinički trening, aktivno učestvuje te unapređuje operativne tehnike iz oblasti Onkološke, estetske i rekonstruktivne hirurgije dojke, participira u naučnoistraživačkom radu učešćem u opsežnim studijama rekonstrukcije dojke TRAM režnjem te nipple sparing mastektomije.

2007 - 2010 | Odjeljenski ljekar, specijalizant, Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, Klinički Centar Banja Luka, Bazična znanja te intenzivan klinički trening iz oblasti plastično-rekonstruktivne hirurgije i hirurgije opekotina.

2006 - 2007 | Klinički ljekar sekunadarac, Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, Klinički Centar, Banja Luka.

2005 - 2006 | Klinički ljekar sekundarac, Klinika za specijalne hiruške djelatnosti, Klinički Centar Banja Luka Jednogodišnji trening, bazična znanja iz oblasti plasticno-rekonstruktivne, torakalne, vaskularne i neurohirurgije.

Obrazovanje i obuka

2005 | Postdiplomski studij Medicinski fakultet, Univerziteta u Banja Luci, prosjek ocjena položenih ispita 9,9.

1997 - 2005 | Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, šestogodišnji studij, prosjek ocjena 8,16, Diploma, Doktor Medicine.

1993 - 1997 | Gimnazija Banja Luka

Asocijacije i udruženja

Redovan član Internacionalnog udruženja za plastičnu i estetsku hirurgiju ISAPS

Udruženje doktora medicine i Komora doktora medicine Republike Srpske.

Udruženje hirurga Republike Srpske. Udruženje plastično-rekonstruktivnih hirurga Republike Srpske SPRARS Udruženje plastično-rekonstruktivnih hirurga Srbije SRBPRAS

Naučni radovi

Originalni naučni radovi u vodećem časopisu međunarodnog značaja
1. Algaithy ZK, J.Y. Petit, V. Lohsiriwat, P. Maisonneuve, P.C. Rey, N. Baros, H. Lai, P. Mulas, D.M. Barbalho, P. Veronesi, M. Rietjens, Nipple sparing mastectomy: Can we predict the factors predisposing to necrosis?, U: Eur J Surg Oncol (2011), doi:10.1016/j.ejso.2011.10.007

Radovi u zborniku radova nacionalnog naučnog skupa štampani u cjelini
1.Baroš N, Despot B, Pušac B, Veselinović S, Miljan Petković M, Erić D. Desetogodišnje iskustvo liječenja Dupuytren-ove bolesti. U: Zborniku radova, Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"; 2011. sep. 08-10. Banja Luka.
2. eselinovic S., Despot B., Pusac B., Baros N., Petkovic M.: Rekonstrukcija dojke miokutanim latissimus dorsi reznjem. U: Zborniku radova, Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"; 2011. sep. 08-10. Banja Luka.
3. Despot B, Pušac B, Marić N, Baroš N, Janičić D, Veselinović S, Petković M.: Naša iskustva sa biopsijom čvora stražara kod kutanog melanoma. U: Zborniku radova, Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"; 2011. sep. 08-10. Banja Luka.
4. Petković M., Despot B, Veselinović S., Baroš N.: Hirurško zbrinjavanje povreda vrhova prstiju - naša iskustva. U: Zborniku radova, Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"; 2015. maj. 21-23. Banja Luka.
5. Despot B, Veselinović S., Baroš N. Petković M.: Gorlin – Goltz sindrom - naša iskustva. U: Zborniku radova, Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"; 2015. maj. 21-23. Banja Luka.

Radovi sa međunarodnog stručnog skupa
1. Erić D., Ninković M., Kojić S., Baroš N., Marić H., Marić V., The neurocutaneous flaps in the reconstruction of defects of the lower leg and foot; Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS), 7th.& ISAPS Symposium: Abstract Book; Sarajevo,Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011:53
2. Guzijan A., Babić B., Baroš N., Topić B., Gajanin D., Gojković Z., Mijatović D., Lohsiriwat V., Toesca A., Rakita I., Grahovac D., Slijepčević M., Sentinel Lymph Node in Breast Cancer Patients: A Comparative Study from a Single Institution Trail in Bosnia and Herzegovina; 15th Milan Breast Cancer Conference: Abstract Book; Milan, Italy; 20-21 June 2013
3. Baros N., Despot B., Petkovic M., Veselinovic S., Vukadinovic G., Eric D., Secondary Breast Reconstruction by Using TRAM and LD Myocutaneus Flap In Clinic for PRS UKC RS; International Congress of Plastic Surgery “Fellows in Science” and X Anniversary CSPRAS: Abstract Book; Dubrovnik, Croatia; 2015:24
4. Baros N., Despot B., Veselinovic S., Petkovic M., Popovic Z., Eric D., Early Postoperative Complications in Primary Breast Reconstruction in University Clininal Centre of the Republic of Srpska; International Congress of Plastic Surgery “Fellows in Science” and X Anniversary CSPRAS: Abstract Book; Dubrovnik, Croatia; 2015:25
5. Baros N., Despot B., Petkovic M., Veselinovic S., Slijepcevic M., Eric D., Nipple and Areola Reconstruction Following Breast Reconstruction - Our Experience; International Congress of Plastic Surgery “Fellows in Science” and X Anniversary CSPRAS: Abstract Book; Dubrovnik, Croatia; 2015:415

Radovi sa nacionalnog stručnog skupa
1. Jović D., Despot B., Baroš N., Talić V., Zelinčević N., Zečević Z., Vještica M., Clinical use of Distally Based Interosseus Flap in the Reconstructive Treatment of Hand Defects. U: Radovi i sažeci, Kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u BiH sa međunarodnim učešćem, 2. Sažeci : CD-ROM, Tuzla, 23-26.april 2007. Tuzla: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini, Univerzitetskoklinički centar Tuzla, 2007:14 (abstract).
2. Despot B, Baroš N.Eyelid Reconstruction Following Tumor Excision. U: Abstracts of The Congress of Oftalmologists in Bosnia and Hercegovina, Tuzla Novebar 11-14, 2009. Acta Medica Saliniana Volume 38, Suppl 1: 2009 str.10
3. Baros N., Jović D., Talić V., Zelinčević N., Zečević Z., Vještica M., Despot B. Prevencija kožnih tumora, U: Radovi i sažeci, Prvog kongresa doktora medicine Republike Srpske, 2007 maj 10.-13., Banja Vrućica Teslić, Scripta Medica Volumen 38: Suppl 1, str. 18
4. Despot B., Jović D., Radulović S., Talić V., Zelinčević N., Baroš N., Zečević Z., Vještica M., Rekonstrukcija defekta očnih kapaka, U: Radovi i sažeci, Prvog kongresa doktora medicine Republike Srpske, 2007 maj 10.-13., Banja Vrućica Teslić, Scripta Medica Volumen 38: Suppl 1, str. 144-145
5. Despot B., Jović D., Talić V., Zelinčević N., Zečević Z., Vještica M., Baroš N., Radulović S., Učestalost kožnih tumora u desetogodišnjem periodu, U: Radovi i sažeci, Prvog kongresa doktora medicine Republike Srpske, 2007 maj 10.-13., Banja Vrućica Teslić, Scripta Medica Volumen 38: Suppl 1, str. 2-3
6. Despot B., Radulović S., Jović D., Talić V., Zelinčević N., Baroš N., Zečević Z., Vještica M., Rijeđi oblici karcinoma kože i metastatski karcinomi u koži, U: Radovi i sažeci, Prvog kongresa doktora medicine Republike Srpske, 2007 maj 10.-13., Banja Vrućica Teslić, Scripta Medica Volumen 38: Suppl 1, str. 5-6
7. Erić D., Ninković M., Kojić S., Baroš N., Maksimović Z., Đorđić D., Ćuk M., Rekonstrukcija nosa po estetskim subjedinicama sa lokalnim I regionalnim režnjevima, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini, Trećeg kongresa doktora medicine Republike Srpske, 2013 novembar 7.-10., Banja Vrućica Teslić, 2013:77
8. Guzijan A., Gojković Z., Topić B., Babić B., Baroš N., Kajkut G., Centar za dojku – prva iskustva U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12.-14., Banja Vrućica Teslić, 2015:11
9. Baroš N., Despot B., Veselinović S., Zečević Z., Petković M., Guzijan A., Poređenje ranih postoperativnih komplikacija kod primarnih u odnosu na sekundarne rekonstrukcije dojke, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12.-14., Banja Vrućica Teslić, 2015:11
10. Erić D., Kovačević M., Dostić M., Popadić I., Baroš N., Andan J., Replantacija šake – rani rezultati, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12.-14., Banja Vrućica Teslić, 2015:13
11. Erić D., Kojić S., Baroš N., Maksimović Z., Marić R., Marić S., Značaj perforator režnjeva u rekonstrukciji mekotkivnih defekata, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12. -14., Banja Vrućica Teslić, 2015:13
12. Baroš N., Despot B., Veselinović S., Petković M., Guzijan A., Erić D., Primjena augmentacione mamoplastike pri rješavanju urođenih anomalija aplazije i hipoplazije dojki, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12.-14., Banja Vrućica Teslić, 2015:29 13. Baroš N., Despot B., Veselinović S., Petković M., Slijepčević M.,Erić D., Opravdanost primjene filera hijaluronske kiseline u korekciji asimetrije usana, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12.-14., Banja Vrućica Teslić, 2015:29 14. Baroš N., Despot B., Veselinović S., Petković M., Guzijan A.,Erić D., Primjena korektivnih procedura mastoplastike pri rješavanju asimetrije nakon rekonstrukcija dojki na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC RS, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12.-14., Banja Vrućica Teslić, 2015:29
15. Baroš N., Despot B., Veselinović S, Petković M., Vukadinović G., Erić D., Rekonstrukcije mekotkivnih defekata orbitalne regije i kapaka – Iskustvo na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC RS, U: Zbornik sažetaka i izabranih radova, Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske, 2015 novembar 12.-14., Banja Vrućica Teslić, 2015:30

Kongresi i abstraktni

12-15 Novembar, 2015. | IV Medical Doctors Congress RS, Teslic, RS, BiH.

8-10 October, 2015. | “Brazilian European Synergy Reshaping The Body” ISAPS Official Course Beograd, Serbia.

30 Septembar – 04. Octobar, 2015. | 2nd International Congress of Plastic Surgery “Fellows in Science” and X Anniversary CSPRAS, Dubrovnik, Croatia.

29 Novembar, 2014. | 50 years Clinic for Plastic Surgery in Novi Sad, Mini congress, Srbija.

17 April, 2015. | Motiva Implants Matrix/ New Silicon Implants , Beograd, Serbia.

21 Mart, 2015. | Athestetis non operative surical Treatment, Beorad VMA.

29 Novembar, 2014. | 50 years Clinic for Plastic Surgery in Novi Sad, Mini congress, Srbija.

04 Oktobar, 2014. | Lipofiling Workshop Silhouette Soft/PureGraft 250 VMA Beograd, Srbija.

23-26 Jun, 2014. | 16th “Breast cancer: Oncologic and reconstructive surgery, Milan, Italy.

07-10 Novembar, 2013. | III Medical Doctors Congress RS, Teslic, RS, BiH.

5-7 September, 2013. | 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS), Budva, Montenegro.

7 September, 2013. | IPRAS Academy for Aesthetic Surgery Training “The art of the face”, Budva, Montenegro.

20-21. June 2013. | 15th Milan Breast Cancer Conference, Milan, Italy Sentinel Lymph Node in Breast Cancer Patients: A Comparative Study from a Single Institution Trail in Bosnia and Herzegovina.

21-22 June 2012 | Third Mentor Aesthetic Surgery Workshop 2012, Belgrade, Serbia.

15-16 June 2012. | Third Serbian Diaspora Medical Conference 2012, Belgrade, Serbia.

15-18 May 2012. | 11th Congress of Serbian Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, (SRBPRAS) Belgrade, Serbia.

14-17 September 2011. | 7th Congress of Balkan Association of Plastic,Reconstructive and Aesthetic Surgery, (BAPRAS) Sarajevo, BiH The Neurocutaneous Flaps in The Reconstruction of Defects of The Lower Leg and Foot Eric,Ninkovic,Kojic,Baros,Maric. - Oral Presentation.

September 2011. | 1-Day Postgraduate Symposium, ISAPS, Sarajevo, BiH Četvrti medunardni kongres “Ekologija,zdravlje,rad,sport”, Banja Luka,RS,BIH.

08-10 September 2011 | Ten Years of Experience in The Treatment of Dupuytren’s Disease, Baros,Despot,Pušac,Veselinović,Petković,Erić - Oral Presentation Breast Reconstruction Miocutan latissimus Dorsi Flap, Our Experience in Sentinel Lymph Node Biopsy for Patients with Coutaneous Melanoma.

20-22 June, 2011 | “Breast cancer: Oncologic and reconstructive surgery. Interactive 3D course with live surgery”, IEO, Milan, Italy.

26-29 May, 2011 | II Medical Doctors Congress RS, Teslic, RS, BiH „Lower extremity reconstruction, five years experience 2005/10 in Clinic for Plastic and reconstructive surgery Clinical Centre Banja Luka”, Baros,Despot, Veselinovic, Petkovic, Eric - Oral Presentation.

17-20. April, 2011 | “Breast surgery, aestetic and reconstructive surgery, Federico Mayo Interactive live surgery course” Instituto de Cirurgia Estetica y Plastica, Madrid, Spain.

15-16 April, 2011 | III Allergan Croatian Breast Academy, Surgery Clinic, Clinical Hospital Center Zagreb, Croatia.

10-11 Decembar 2010 | Interactive course in reconstructive breast surgery, Surgery Clinic, Clinical Hospital Center Zagreb, Croatia.

16-18 June 2010 | “12th Milan Breast Cancer Conference”., Milan, Italy .

14-16 June, 2010 | “Breast cancer: Oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery”, IEO, Milan, Italy “Breast reconstruction after nipple sparing mastectomy” – Participation in live surgery presentation.

22-24 April 2010 | “XV CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.A.D.S.” Milano, Italia.

Novembar, 2009 | The first Croatian Breast Academy, Zagreb, Croatia.

Novembar, 2009 | The Congress of Ophtalmologists with international participation, Tuzla, BiH “Eyelid reconstruction following tumor excision“

April 2009 | 2nd Interconference Breast Cancer Meeting (ESO, EUSOMA), Sarajevo, BiH.