Doktor Nikola Baroš logo - verzija za blog

Rinoplastika

Korekcija nosa - rinoplastika

Zahvat koji pored estetskog dijela veoma često obuhvata i funkcionalni. Takođe, rinoplastika je jedan od najzahtjevnijih zahvata u plastičnoj hirurgiji.

Ovim zahvatom korigujemo vrh nosa, nosnu grbicu, širinu i bazu samog nosa. Korekcijom nosne pregrade koja često zna da bude pomjerena ulijevo ili udesno pomažemo pacijentu da lakše diše.

Korekciju nosa izvršavamo najsavremenijom Piezo tehnikom gdje

  • nema izražene grbice nosa
  • dobijamo sužen nos
  • dobijamo sužen i podignut vrh nosa, prilagođen novom izgledu nosa.

Priprema i postupak operacije

Procedura je jednostavna, dolazi se u bolnicu ujutru, ujutru se ništa  ne smije jesti  niti piti. U bolnici se obave svi nalazi, urin, laboratorijske i biohemijske analize, EKG, te pregled anesteziologa. Nakon toga pravimo plan operacije i fotografisanje.

Zahvat traje do 3 časa i radi se u opštoj anesteziji.

Oporavak

Hospitalizacija traje 1 dan, a konci se odstranjuju nakon 7 dana.

Finalni rezultat zahvata se u potpunosti može očekivati nakon 2-3 mjeseca.

Trajanje zahvata

do 3h

Anestezija

Opšta

Boravak u bolnici

24h

Povratak društvenim aktivnostima

Nakon par dana

Povratak sportskim aktivnostima

Nakon 40 dana

Savjeti za oporavak

Mirovanje, udržavanje od većih fizičkih napora

Kontrole

Par dana nakon otpusta

Konci

7 dana nakon zahvata