Doktor Nikola Baroš logo - verzija za blog

Labioplastika

Labioplastika

Uvećane male ili velike usne predstavljaju estetski, psihoseksualan i funkcionalan problem kod žena. Često nastaje bol prilikom seksualnih odnosa, hronična iritacija i ne može se održavati adekvatna higijena. Uvećane male usne su uglavnom urođeni problem, a nastaju i zbog hormonske terapije, nakon porođaja ili kao posljedica povrede. Hirurškom tehnikom se odstrani višak i ukoliko je neophodno učini dodatna rekonstrukcija malih usana ili koriguje asimetrija.

Zahvat se radi u lokalnoj anesteziji i traje oko 45 minuta, pacijentica odlazi kući isti dan.

Oporavak

Oporavak traje do 10 dana. Dozvoljene su lagane šetnje, ali treba izbjegavati veće fizičke aktivnosti

Trajanje zahvata

45 minuta

Anestezija

Lokalna anestezija

Boravak u bolnici

Odlazak kući po završetku zahvata

Povratak društvenim aktivnostima

Nakon par dana

Povratak sportskim aktivnostima

Nakon 20 dana

Savjeti za oporavak

Mirovanje, uzdržavanje od većih fizičkih napora

Kontrole

Par dana nakon otpusta

Konci

Resorptivni, sami se razgrađuju, te nema potrebe za vađenjem