Doktor Nikola Baroš logo - verzija za blog

Rekonstrukcija i korekcija asimetrije grudi

Rekonstrukcija grudi

Rekonstrukcija grudi je zahvat nadoknađivanja nepostojećeg tkiva dojke nakon amputacije ili kod urođeno nerazvijene dojke.

Priprema i postupak operacije

Amputirana dojka može se rekonstruisati na dva načina, uz pomoć silikonskog implantata ili sopstvenim tkivom. Primjena implantata je lakši i jednostavniji način, ali pošto skoro uvijek postoji nedostatak kože, ona se prvo mora proširiti ekspanzijom u prvom aktu primjenom takozvanog tkivnog ekspandera. U narednih nekoliko nedjelja pacijentkinja dolazi na 5 – 7 dana kada se kroz posebno mjesto na koži ubacuju manje količine fiziološkog rastvora, tako da dolazi do postepenog punjenja implantata do željenog volumena. Primjena sopstvenog tkiva sa trbuha ili leđa takođe je veoma zastupljena u rekonstrukciji dojke. To je primjena tzv. latissimus dorsi režnja ili TRAM režnja. Latissimus dorsi režanj se najčeće primjenjuje u rekonstrukciji zajedno sa anatomskim implantom, a TRAM režanj kao režanj sopstvenog tkiva sa trbuha pri čemu nakon ovog zahvata pacijentkinja dobija i zatezanje kože trbuha. Savremeno liječenje maligne bolesti dojke danas podrazumijeva i primarnu rekonstrukciju kada se pacijenti odmah nakon amputacije izvrši nadoknada izgubljene dojke. Nekoliko mjeseci nakon operacije može se izvršiti, eventualna dodatna korekcija u smislu postizanja simetrije sa drugom dojkom (smanjivanje i podizanje druge dojke).

Operativne tehnike izvode se u opštoj anesteziji, primarna rekonstrucija traje oko 1 – 2 čas, a sekundarna rekonstrukcija zavisno od tipa rekonstrukcije oko 3 do 4 sata.

Oporavak

Veoma kratak kod ubacivanja proteze – ekspandera, osim što treba dolaziti nekoliko nedelja zbog postepenog povećavanja volumena. Kod rekonstrukcije sopstvenim tkivom, odnosno kožno – mišićnim režnjevima, oporavak je znatno duži, jer se radi o velikom operativnom zahvatu.

Rekonstrukcija bradavice areola

Rekonstruisati bradavicu i areolu (zatamnjeni dio oko bradavice) kod pacijentkinja kod kojih je ista nestala nakon odstranjenja dojke. Rekonstrukcija NAC kompleksa (nipple areola kompleks) individualna je i predstavlja finalnu rekonstrukciju.

Rekonstrukcija bradavice se obavlja od tkiva novostvorene dojke po principu ukrštanja lokalnih režnjeva. Rekonstrukcija areole se obavlja metodom tetoviranja.

Operativne tehnike izvode se u lokalnoj anesteziji, a zahvat traje oko 1 sat.

Oporavak je veoma kratak, dnevne obaveze već nakon tri/četiri dana, konci se odstranjuju nakon 12 dana.

Korekcija asimetrije grudi

Ovaj zahvat predstavlja korekciju razlike u veličini i položaju dojki radi postizanja simetrije.

Priprema i postupak operacije

Korekcija asimetrije grudi se radi u uslovima opšte anestezije, sav proces završimo u roku od 24 sata.

Prije dolaska u bolnicu potrebno je uraditi ultrazvuk dojke, što je moguće i na klinici Medical Group.

Procedura je jednostavna, dolazi se u bolnicu ujutru, ujutru se ništa  ne smije jesti  niti piti do prijema u bolnicu gdje se obave svi nalazi, pregled krvi, urin, laboratorijske i biohemijske analize, pregled srca, EKG, te pregled anesteziologa. Nakon toga pravimo plan operacije i fotografisanje.

Operacija traje oko 2 časa, noć nakon operacije ostajete u bolnici, te sutradan ujutru, nakon prevoja, je otpust kući.

Na kontrolu poslije otpusta dolazi se nakon par dana.

Koja tehnika se koristi?

U zavisnosti od stepena razlike između dojki, kao i vrste deformiteta, postoji nekoliko operativnih tehnika. Ukoliko razlika nije mnogo izražena, simetrija se postiže ubacivanjem implantata različitih veličina istom operativnom tehnikom kao i pri operaciji uvećanja grudi. U slučaju veće nejednakosti, kao i kada je jedna dojka opuštenija u odnosu na drugu, neophodno je, pored ubacivanja implantata u manju dojku, izvršiti i podizanje opuštenije dojke. Poseban slučaj asimetrije predstavlja Polandov sindrom, koji se karakteriše jednostranim odsustvom ili slabom razvijenošću velikog grudnog mišića, nedostatkom žljezdanog tkiva i manjom bradavicom kao i ponekad promjenama na prstima šake. Uzrok ovog sindroma je još uvek nepoznat, kao i razlog zašto se češće javlja sa desne strane. Vrlo uspješno se koriguje implantatom koji odgovara veličini druge dojke, ali često nakon prethodnog širenja kože tzv. tkivnim ekspanderom, jer postojeći prostor ne može da primi dovoljno veliki implant.

Rekonstrukcija grudi

Trajanje zahvata

1-2h

Sekundarna rekonstrukcija

3-4h

Anestezija

Opšta anestezija

Boravak u bolnici

24h

Savjeti za oporavak

Mirovanje, redovno uzimanje propisane terapije

Kontrole

Par dana nakon otpusta

Konci

Resorptivni, sami se razgrađuju, te nema potrebe za vađenjem

Korekcija asimetrije grudi

Trajanje zahvata

2h

Anestezija

Opšta anestezija

Boravak u bolnici

24h

Povratak društvenim aktivnostima

Nakon par dana

Povratak sportskim aktivnostima

Nakon 40 dana

Savjeti za oporavak

Mirovanje, redovno uzimanje propisane terapije

Kontrole

Par dana nakon otpusta

Konci

Resorptivni, sami se razgrađuju, te nema potrebe za vađenjem