Doktor Nikola Baroš logo - verzija za blog

Hirurgija grudi

Pročitajte o različitim zahvatima koji se mogu raditi na grudima i inforimišite se o zahvatu koji je Vama potreban.

Sve fotografije  zahvata su stvarni radovi doktora Baroša. Fotografije nisu uređene tako da bi se stekao lažni utisak o rezultatima rada. Jedine intervencije koje su rađene na fotografijama radova su isjecanje radi uklapanja na stranicu zbog dimenzija ili promjene kao što su uklanjanje tetovaža (na zahtjev pacijenta).